O nama 

Statistika je jedna od oblasti koja je našla primenu u svim drugim oblastima rada i istraživanja, a čiji je tempo razvoja izuzetno brz. Zbog svega toga nemoguće je zamisliti stručnjaka ili istraživača koji ne poznaje moderni statistički aparat. Primena i razumevanje statistike u 21. veku je neophodno za razumevanje i korišćenje velikog broja informacija, za kvalitetan i uspešan rad, kao i za donošenje pravovremenih uspešnih odluka.

Osnivanjem i radom Univerzitetskog centra za primenjenu statistiku Univerzitet u Novom Sadu je okupio ljude i sredstva u cilju podizanja kvaliteta rada i u oblasti nastave i u oblasti istraživanja. Objedinjavanje resursa iz primenjene statistike kao interdisciplinarne oblasti stvoren je Centra čija je osnovna misija da pruža kvalitetno obrazovanje, realizuje stručna i naučna istraživanja u oblasti statistike i doprinosi razvoju svesti o značaju donošenja zaključaka i odluka na osnovu statistički prikupljenih i obrađenih podataka.

Placeholder image

Aktuelno


Placeholder image

Obrazovanje

Izuzetno je velik broj poslova gde postoji potreba za razumevanjem zaključaka izvedenih iz statističkih analiza. Svako planiranje moralo bi biti zasnovano na obradi i analizi podaka jer se samo tako postiže pouzdanost i tačnost. Statističke metode su osnovni alat u velikom broju naučnih disciplina, bez obzira da li su u pitanju prirodne, tehničke, medicinske ili društvene nauke. Marketing stručnjaci istražuju tržište, sociolozi i psiholozi proučavaju ljudsko ponašanje, finansijski analitičari se bave vremenskim serijama, medicinari prate pacijente, biolozi analiziraju DNK, menadžeri primenjuju kontrolu kvaliteta, javna uprava koristi informacije za upravljanje naseljima i regionima, itd. Ono što je zajedničko za sve njih jeste da se u svojoj profesiji moraju oslanjati na statistiku. Zato je odgovarajuće obrazovanje iz oblasti statistike preduslov za uspešnu profesionalnu karijeru. Centar pruža dve vrste obrazovanja.

Prvo, Centar realizuje dvogodišnje akademske studije primenjene statsitike čijim završetkom studenti dobijaju zvanje master primenjene statsitike. Ovaj obrazovni profil omogućuje rad u velikom broju firmi i institucija, a kroz studije studenti imaju mogućnost da se usavršavaju u primeni statistike u pojedinim oblastima kao što su ekonomija, medicina, marketing, inženjerstvo itd., kao i mogućnost da kroz stručnu praksu steknu potrebno iskustvo.

Drugo, centar realizuje kratke kurseve za sve one koji imaju potrebu da u okviru svog posla koriste podatke i statistiku. Polaznik bira kurseve na osnovu svojih želja ili potreba posla.

 

Studijski program 

Placeholder image

 

 

Kursevi

Placeholder image

 


Placeholder image

Ko čini UCPS?

Placeholder image