Univerzitetski centar za primenjenu statistiku

Statistical thinking will one day be as necessary for efficient citizenship as the ability to read and write.

(Statistički način mišljenja jednog će dana za svakodnevni život građana postati jednako neophodan kao znanje čitanja i pisanja.)

H.G. Wells (1866 – 1946)

AKTUELNO

Otvoren je konkurs za školsku 2016/2017. godinu za upis na MASTER AKADEMSKE STUDIJE PRIMENJENE STATISTIKE

Prijavni list za konkurs .pdf .doc

Obaveštenje za zainteresovane za upis na
MASTER AKADEMSKE STUDIJE PRIMENJENE STATISTIKE
da sve dodatne informacije mogu da dobiju putem mejla stat@uns.ac.rs