Kursevi

Univerzitetski centar za primenjenu statistiku je organizuje kurseve u trajanju od 16 do 30 sati iz različitih oblasti statsitike. Osnovni cilj kurseva je obuka korisnika za upotrebu statističkog instrumentarijuma koji odgovara njihovim konkretnim potrebama u poslu kojim se bave, bilo da su u pitanju studenti doktorskih studija, istraživači, menadžeri koji upravljaju poslovnim tokovima, zaposleni u javnoj upravi i slično. Kursevi su namenjeni profesionalcima i stručnjacima iz najrazličitijih oblasti koji imaju akademsko predznanje i koji žele da nauče osnovne statističke metode, da osveže svoje ranije stečeno znanje ili da ga prošire novim znanjima iz statistike. Na kursevima je omogućeno da se nova znanja odmah isprobaju kroz upotrebu savremene računarske opreme i modernog statističkog softvera. Stečena znanja na ponuđenim kursevima će bez sumnje podići kompetentnost polaznika a kompanija koja zapošljava takva lica povećava kvantum znanja i stručnosti svog kadra čime postaje konkurentnija na tržištu.

Katalog kurseva za 2017. godinu možete videti ovde... Nastava pojedinačnog kursa se realizuje raspoređena u 4 dana u grupama od 6 do 12 polaznika. Nakon završenog kursa polaznici dobijaju sertifikat o odslušanom kursu ili sertifikat o položenom kursu (ukoliko polaznik želi da polaže test na kraju kursa).

Pored ponuđenih kureseva, Centar je u mogućnosti da pripremi specijalizovane kurseve na osnovu vaših zahteva.

Ukoliko ste zainteresovani za kurseve ili ukoliko želite dodatne informacije molimo vas da popunite upitnik...

Naizv kursa Trajanje (sati) ESPB
Planiranje eksperimenata 16 2
Obrazovna statistika 16 2
Statistička analiza takmičarskih aktivnosti u sportu 16 2
Biostatistika 20 3
Teorija uzorka 16 2
Računarske stimulacije za početnike 20 3
Zvanična statistika 16 2
Phyton za početnike 16 2
Osnove statističkog zaključivanja i statistički softver 20 3
Napredna ekonometrija 20 3
Bajesova statistika 16 2
Analiza preživljavanja 16 2

Kontakt

(+381) 064-813-4717
(+381) 021-485-2033

Adresa

Dr Zorana Đinđića 1
21000 Novi Sad
Republika Srbija